เทศบาลตำบลโคกโพธิ์

ช่องทางการติดต่อ


สำนักงานเทศบาลตำบลโคกโพธิ์

1/1 หมู่ที่ 7 ตำบล.โคกโพธิ์
อำเภอ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120

โทร.0-7343-2006 โทรสาร.0-7343-2424
Email : tesbal_khokpho@hotmail.com


^