เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

pdf
พะราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ 2540.pdf
พะราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ2540
pdf
คู่มือสำหรับประชาชน.pdf
คู่มือสำหรับประชาชน
pdf
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564.pdf
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564
pdf
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่่มเติม1.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่่มเติม ครั้งที่1
pdf
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
pdf
คู่มือและแผนผังการปฏิบัติงาน.pdf
คู่มือและแผนผังการปฏิบัติงาน
pdf
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง.pdf
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
pdf
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.pdf
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
pdf
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย 62.pdf
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่4 (ก.ค 62-ก.ย 62)
pdf
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค 62.pdf
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่2 (ม.ค 62-มี.ค 62)
pdf
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย62.pdf
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่3 (เม.ย 62-มิ.ย 62)
pdf
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค 61.pdf
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่1 (ต.ค 61-ธ.ค 61)
pdf
แผนการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ผด.2.pdf
แผนการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ผด.2
pdf
แผนการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ผด.1.pdf
แผนการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
pdf
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563.pdf
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
pdf
ประกาศราคากลาง ก่อสร้าง อาคารโรงจอดรถดับเพลิง.pdf
ประกาศราคากลาง ก่อสร้าง อาคารโรงจอดรถดับเพลิง
pdf
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสนามฟุตซอล.pdf
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสนามฟุตซอล
pdf
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2560.pdf
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
pdf
สรุปผลจัดซื้อจัดซื้อจ้างเดือนเมษายน2559.pdf
สรุปผลจัดซื้อจัดซื้อจ้างเดือนเมษายน2559