เทศบาลตำบลโคกโพธิ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี๒๕๖๕.pdf
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี๒๕๖๕
pdf
ขอให้เปิดตลาดนัดธคกโพธิ์.pdf
ขอให้เปิดตลาดนัดธคกโพธิ์
pdf
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด 64.pdf
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด 64
pdf
fgfgfggg.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินรวม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565
pdf
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่1 (ต.ค-ธ.ค64).pdf
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค64-ธ.ค64)
pdf
รายงานติดตามและประเมินผลแผนห้าปี พ.ศ 2564.pdf
รายงานติดตามและประเมินผลแผนห้าปี พ.ศ 2564
pdf
รายงานติดตามและประเมินผลแผนห้าปี พ.ศ 2564.pdf
รายงานติดตามและประเมินผลแผนห้าปี พ.ศ 2564
pdf
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pdf
การพัฒนาบุคลากร.pdf
การพัฒนาบุคลากร
pdf
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(ประกาศหลักเกณฑ์ฉบับที่2.pdf
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(ประกาศหลักเกณฑ์ ฉบับที่2 2562)
pdf
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(ประกาศหลักเกณฑ์ 2561).pdf
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(ประกาศหลักเกณฑ์ 2561)
pdf
คำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ.pdf
คำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
pdf
ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ.pdf
ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการปันจุใหม่.pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการปันจุใหม่
pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน บริหารท้องถิ่น.pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ บริหารท้องถิ่น
pdf
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการ.pdf
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการ
pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ.pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
pdf
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 64.pdf
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
pdf
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2565.pdf
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2565
pdf
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565.pdf
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
^