เทศบาลตำบลโคกโพธิ์

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน การชำระภาษี
คู่มือประชาชน การชำระภาษี

12 เม.ย. 2565 0 53

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง นั้น โรงเรือน หมายถึง บ้าน อาคาร ร้านค้า สำนักงาน ฯลฯ สิ่งปลูกสร้าง ตัวอย่าง เช่น ท่าเรือ สะพาน คานเรือ ซึ่งมีลักษณะก่อสร้างติด

1
^