เทศบาลตำบลโคกโพธิ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลจ.ส.ต.คณิต ไชยชนะ

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายยกเทศมนตรีตำบลโคกโพธิ์ โทร.081-8988732

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์081-8988732

อีเมล

^