เทศบาลตำบลโคกโพธิ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายนิวัฒน์ บือราเฮง

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโคกโพธิ์ โทร.082-5415626

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์082-5415626

อีเมล

^