เทศบาลตำบลโคกโพธิ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายชยพล นวลเอียด

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ โทร.09-5439-2341

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์09-5439-2341

อีเมล

^