เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาแบบหอถัง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาแบบหอถัง

09 พ.ค. 2560 0 415

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาแบบหอถัง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ กองช่าง 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,250,000.- บาท 3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างระบบประปาแ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ก่อสร้างอาคารสนามฟุตซอล ม.7
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ก่อสร้างอาคารสนามฟุตซอล ม.7

16 ม.ค. 2560 0 229

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสนามฟุตซอล ม.7 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ กองช่าง 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,096,000.- บาท 3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารสนามฟุตซอล ขนาด 26 Í36 เมตร รายละเอียดตามปริมาณตามปริมาณงานและแบบแปลน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ

24 พ.ย. 2559 0 505

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ กองช่าง 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 686,000.- บาท 3. ลักษณะงานโดยสังเขป จำเป็นต้องเจาะบ่อบาดาล จำนว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ

21 พ.ย. 2559 0 194

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง 1.ชื่อโครงการ จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ กองช่าง 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 122,000.- บาท 3. ลักษณะงานโดยสังเขป 3.1.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายบ้านใต้ ม.4)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายบ้านใต้ ม.4)

11 ม.ค. 2559 0 210

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายบ้านใต้ ม.4 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ (กองช่าง) 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 473,000.- บาท 3. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายบ้านใต้ ม.4 คูระบายน้ำ ขนากว้างภายใน 0.50 ม. ยาว 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีต

24 ธ.ค. 2558 0 228

ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยาไหล่ทางคอนกรีต ถนนหน้าสถานีรถไฟ ม.4 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 686,000.- บาท กองช่าง ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีต ถนนหน้าสถานีรถไฟ ม.4 จุดที่ 1 กว้าง 0.30 ม. ยาว 320.00

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรั้วสถานีดับเพลิง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรั้วสถานีดับเพลิง)

22 ธ.ค. 2558 0 209

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วสถานีดับเพลิง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ (กองช่าง) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 262,000.- บาท ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างรั้วสถานีดับเพลิง ความยาว 85.80 ม. สูง 1.50 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำห

ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (ฝาคูระบายน้ำพร้อมราวกันตก ถนนสายทางช้าง ม.4)
ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (ฝาคูระบายน้ำพร้อมราวกันตก ถนนสายทางช้าง ม.4)

18 ธ.ค. 2558 0 190

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำพร้อมราวกันตก ถนนสายทางช้าง ม.4 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโคกโพธิ 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 429,000.- บาท 3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำพร้อมราวกันตก ถนนสายทางช้าง ขนาดกว้าง 1.40 ม. ยาว 168.00

1