เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เสนอราคา จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ
เสนอราคา จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ

29 พ.ย. 2560 0 1,164

ประกาศเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ เรื่อง เสนอราคาจ้างเหมา โดยวิธีตกลงราคา …………………………………… ด้วยเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะเสนอราคาจ้

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาแบบหอถัง
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาแบบหอถัง

09 พ.ย. 2560 0 650

ประกาศเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ เรื่อง เสนอราคาจ้างเหมา โดยวิธีพิเศษ …………………………………… ด้วยเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะเสนอราคา โครง

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝาคูระบายน้ำพร้อมราวกันตก ม.4
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝาคูระบายน้ำพร้อมราวกันตก ม.4

24 ก.ย. 2560 0 364

ประกาศเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ เรื่อง ผลการเสนอราคาจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา …………………………………… ตามที่เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจ้างเหม

เสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนามฟุตซอล
เสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนามฟุตซอล

23 ม.ค. 2560 0 272

ประกาศเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ เรื่อง เสนอราคาจ้างเหมา โดยวิธีพิเศษ …………………………………… ด้วยเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะเสนอราคา จ้าง

จ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีต ถนนหน้าสถานีรถไฟ ม.4
จ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีต ถนนหน้าสถานีรถไฟ ม.4

15 ม.ค. 2559 0 294

ประกาศเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ เรื่อง ผลการเสนอราคาจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา …………………………………… ตามที่เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจ้างเหม

จ้างเหมาก่อสร้างรั้วดับเพลิงโคกโพธิ์
จ้างเหมาก่อสร้างรั้วดับเพลิงโคกโพธิ์

14 ม.ค. 2559 0 248

ประกาศเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ เรื่อง ผลการเสนอราคาจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา …………………………………… ตามที่เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจ้างเหม

1